פוליש לי - חברת ניקיון ופוליש

כמה זמן נדרש לניקיון דירה ממוצעת אחרי שיפוץ או ניקיון דירה חדשה מקבלן?

ניקיון של דירה חדשה או ניקיון דירה אחרי שיפוץ, כמובן כאשר מדובר בדירה בגודל ממוצע, דורש יום עבודה של כ- 8 שעות. במקרים קיצוניים בהם מדובר בדירה הדורשת עבודה רבה יותר או במקרים בהם מדובר בדירה גדולה יותר, ככל הנראה יהיה צורך בכיום וחצי עבודה. 

הצעת המחיר שתמסר ללקוח כוללת את סה"כ השעות הדרושות לניקיון בהתאם לגודל הדירה ורמת העבודה הדרושה ולא לפי שעות.