פוליש לי - חברת ניקיון ופוליש

האם ניתן לבצע פוליש לרצפת בטון?